Control de Rango Dinamico en Audio con Logica Difusa

Publication
3ra Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI 2004, Orlando, EE.UU
Jose R. Zapata
Jose R. Zapata
Data Science Technical Leader
PhD in Information and Communication Technologies

Data science, Music Information Retrieval and Python.